Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Blodbank og Klinisk immunologi - Analyseliste
Mor/barn forlig

BF-mater

Udføres af:
Klinisk Immunologi
Blodtypelaboratoriet (BTL)
Prøvemateriale:

Transfusion til børn 0 -1 måned:
Hvis der kan skaffes en blodprøve fra mater, anvendes denne til BF-test.
Mater:
4 ml EDTA-blod (glastype 6) til BF-test.
Glas mærkes maters navn, cpr-nummer og glasnummer. Promt ved betillling af analyse udfyldes med barns navn og cpr-nummer.
Ved bestilling af blod til tvillinger/trillinger bestilles en BF-testprøve på mater til hvert barn samt tilhørende promt udfyldes med hvert enkelt barns navn og cpr-nummer.
Se desuden identitetskontrol
Er det ikke muligt at skaffe en blodprøve på mater, tages blodprøve på barnet.
Barn:
2 ml EDTA-blod (glastype 5) til BF-test.
Hos børn under 3 måneder kan anvendes 20 dråber kapillærblod i EDTA-glas.
Prøveglas mærkes med barns navn, cpr-nummer og glasnummer.
Se desuden identitetskontrol

Børn > 1 måned:Blodprøvetagning mhp. transfusion til børn 0-12 måneder

Indikation:

Før transfusionsbehandling til børn under 1 måned udføres der BF-test på moderens plasma.

Besvarelse:

Ved rekvirering af analysen angives tidspunkt for anvendelse af BF-test samt antal ønskede blodportioner. Er tidspunkt for anvendelse af BF-test ikke angivet vil BF-testen blive udført i den førstkommende rutine opsætning.

Der findes følgende faste opsætninger af BF-test:

Prøve modtaget kl.: Forventet svar kl.:
08.30 10.00
10.30 12.00
14.00 15.30
20.30 23.00

Svar på BF-test kan findes i Prosang InterInfo.

En BF-test, som ikke kan afvente svar fra en af de faste opsætninger, kan udføres som "hasteanalyse". I disse situationer vil svar på BF-test kunne forventes færdig ca. 1 time efter at BF-test prøve er modtaget i blodtypelaboratoriet.

Bemærk: BF-testen kan i tilfælde, hvor det er vanskeligt at finde forligeligt blod blive forsinket, hvorfor det tilrådes at bestilling af BF-test foretages i god tid inden forventet transfusionsbehandling.

Bemærkninger:
I tilfælde, hvor barnet ændre CPR-nummer/identitsnummer, skal der tages nye prøver til blodtypebestemmelse og eventuelt til BAC/BF-test.
I tilfælde, hvor barnet døbes/navngives under indlæggelsen, skal der ikke udføres ny typebestemmelse eller BAC/BF-test.
Klassifikationskode:

ASS00460

Akkrediteringsstatus:

Akkrediteret pr. 8.12.2021

OprettetOpdateret
Oprettet 25-06-2009 12:07:00
af Helle Skotte
Opdateret 10-12-2021 11:16:00
af Helle Skotte
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side