Laboratorievejledning for Region Nordjyllands sygehusvæsen

Forside
Index - Udskrift Links
Søg efter:    Søg i:Klinisk biokemi - Analyseliste
U-Urinundersøgelse stix gruppe

U-Stix

Udføres af:
Bø, Fa, Fr, Hj, Ho, Aa
Pris:
Prisgruppe: II 
Prøvemateriale:
6 ml midtstråleurin eller friskladt kateterurin, emb.type 15, gerne morgenurin, højst 1 time gammel ved afleveringen til laboratoriet (klokkeslæt for prøvetagning skal påføres).
Ved mistanke om hæmaturi kan man ikke bruge katererurin, da selve kateterisationen let giver blødning.
Kvinder: Urinprøven må ikke udtages i menstruationsperioden, da blodtilblanding vil give fejlagtigt svar.
Prøvebehandling:

Der skal noteres brugerkode samt tidspunkt for prøvetagning på PTB inden prøven afleveres på lab.

Opbevaring og forsendelse:

Skal afleveres på laboratoriet inden 1 time efter at urinen er ladt.

Patientvejledning:

Klinisk Biokemi Hjørring - Regionshospitalet Nordjylland Klik her
Klinisk Biokemi - Aalborg Universitetshospital Klik her

Bemærkninger:
Rester af stærk oxiderende rengøringsmidler i prøvebeholderen kan forårsage falsk positive resultater.

Resultaterne for U-stix analysen opgives semikvantitativt.

Resultat Reference-
interval
Svarende til ca. konc. på:
Roche stix
Svarende til konc. på: Siemens Multistix
8 SG
U-Leukocytter(semikvant):

NPU03987
 0 
 1 
 2 
 3
0 0-10     x 106/l
10-50    x 106/l
50-250  x 106/l
>250     x 106/l

0-8 x 106/l
8-98 x 106/l
98-313 x 106/l
>313 x 106/l

U-Bakterier, nitrit-prod.(semikvant): *

NPU10506
 0 
 1 
0 Neg
(sv.til:  < 1 * 105/ml)
Pos
(sv.til:  > 1 * 105/ml)

Neg
(sv.til:  < 1 * 108/l)

Pos
(sv.til:  > 1 * 108/l)

U-Albumin (semikvant):

NPU17997
 0 
 1 
 2 
 3
0 0-0,13   g/l 
0,13-0,5 g/l
0,5-3,3  g/l 
 > 3,3    g/l 

0-0,23 g/l
0,23-0,7 g/l
0,7-2,0 g/l
>2 g/l

U-Glucose(emikvant):

NPU04207
 0  
 1 
 2 
 3
0 0-1,5       mmol/l
1,5-11,5  mmol/l
11,5-36,5 mmol/l
 > 36,5    mmol/l 

0-2,8 mmol/l
2,8-9,8 mmol/l
9,8-42 mmol/l
>42 mmol/l

U-Acetoacetat(semikvant):

NPU10504

 0 
 1 
 2
 3
0

0-1,0 mmol/l
1-4    mmol/l
4-10  mmol/l
>10   mmol/l

0-1,0 mmol/l
1,0-2,75 mmol/l
2,8-6 mmol/l
>6 mmol/l

U-Erytrocytter(semikvant):

NPU03963               
 0
 1
 2
 3
0 0-5       x 106/l
5-100    x 106/l
100-200 x 106/l
>200     x 106/l

0-18 x 106/l
18-53 x 106/l
53-140 x 106/l
>140 x 106/l

*Specielt om U-Bakterier, nitritproducerende:
Forudsætningen for et pålideligt resultat er, at urinen er i blæren i 4-8 timer.

Klassifikationskode:
NPU14924
OprettetOpdateret
Oprettet 15-04-2005
af system
Opdateret 13-01-2022 07:27:00
af Steffen Andersen
Udskriftsvenlig udgave

Tilmeld/afmeld abonnement af denne side